Välkommen till Pickala

Majs som självplock eller färdigt plockad.

Den fina majssäsongen avslutas söndagen den 24. september 2017.
Välkomna igen i augusti 2018! VÄLKOMNA!